حنا

کاشت حنا

حنا، گیاهی درختچه‌ای و با ارتفاع تا 7 متری است که برگ‌های این درختچه، ساده، بیضی، نوک تیز و به طول تا 3 و به عرض تا 1 سانتی متر هستند. این برگ‌ها به طور متقابل بر روی ساقه قرار گرفته و گل‌های گیاه حنا سفید یا مایل به گلی کوچک و به صورت مجتمع خوشه مانند، با ظاهری زیبا بر روی ساقه قرار دارند. درختچه‌ی جوان گیاه حنا بدون خار، ولی درختچه‌های مسن، دارای خار هستند و جالب است بدانید که قسمت مورد استفاده‌ی گیاه حنا برگ آن است.

درختچه های حنا در ایران بیشتر در مناطق جنوبی کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان (اطراف چابهار)، استان کرمان (کرمان، بم و نرماشیر)، استان خوزستان (اطراف اهواز) رویش دارد .

برداشت گیاه حنا، سالی دو بار صورت می‌گیرد که برداشت نخست در اوایل تیرماه به نام حنای گرما که دارای برگ ضخیم و به رنگ روشن است و برداشت دوم در اواخر آبان، به نام حنای قوس که به رنگ سبز تیره می‌باشد.

برگ حنا

برگ گیاه حنا