ساب حنا در یزد
حنا سابی

مازاري از پيشه هاي قديمي استان يزد به شمار مي رود كه قدمتي بيش از 700 سال دارد اما هنوز رنگ فراموشي به خود نگرفته و كوچه مازاري هاي يزد هنوز رنگ و بوي حنا دارد و اين پيشه قديمي پس از 700 سال، هنوز هم راسته اي از خياباني از يزد را به خود اختصاص داده است.

كوچه مازاري هاي يزد براي همه مردم اين ديار نامي آشناست و گرچه ممكن است بسياري از مردم خارج از استان، حتي معناي كلمه مازاري و نوع كار اين پيشه را ندانند اما آنها كه سفري به يزد داشته اند، در پرس و جوهاي خود براي خريد سوغات يزد، حتما نام كوچه مازاري را شنيده اند.

مازاري ها در گذشته هاي نه چندان دور و در دو سه دهه اخير ارج و قرب بسياري به ويژه در خانه هاي سنتي و نزد مادربزرگها داشتند. مادربزرگهاي آن زمان و حتي برخي مادربزرگ هاي اين دوره، كوچه ها و خيابانهاي بسياري را طي مي كردند تا به گذر مازاري ها برسند و حنا و ادويه و مخصوصا حناي مورد نياز خود را از كوچه مازاري ها تهيه كنند. كوچه مازاري يزد هنوز هم حال و هواي قديم را دارد و گرچه بسياري از واحدهاي مازاري آن تعطيل شده اما همين تعداد موجود، توانسته اند نام مازاري را به خوبي حفظ كنند.

و اما مازار چيست و مازاري كيست؟

مازاری

پيشه مازاري از مشاغل اصلي در يزد در گذشته هاي نه چندان دور است ، زماني كه تاجران يزدي رفت و آمد خود را به هند و پاكستان و كشورهاي حوزه خليج فارس آغاز كردند، مازاري رونق بسياري گرفت زيرا تاجران حناي يزد را به اين كشورها مي بردند و حناسابي به اين ترتيب يكي از مشاغل اصلي استان يزد شد و حناي يزد نيز شهرتي اساسي گرفت.

مازاري ها، حنا را به نام يزد به شهرت رساندند

گرچه اصل برگ حنا از ساير استانها به يزد آورده و در اينجا ساييده مي شد اما به دليل اينكه فرآوري و بسته بندي حنا در يزد انجام مي شد، حناي يزد شهرتي جهاني يافت و هنوز هم در كشورهاي حوزه خليج فارس، به دنبال حناي يزدي هستند و حناي يزدي طالبان بسياري دارد.
ماز” به معناي چرخ نورد است و از آنجا كه چرخ مازاري، كار نورد و حركت بر روي برگ حنا را انجام مي‌ دهد، از اين شغل به عنوان مازاري ياد مي شود

علاقه مازاري ها به استفاده از ابزار و ادوات قديمي براي ادامه شغل خود

اما نكته جالب توجه در شغل مازاري در شرايطي كه بيش از 700 سال از اين شغل مي گذرد، اين است كه هنوز اسباب و وسايل مازاري، همان ابزار و وسايل 700 سال پيش است.